Diensten

Bedrijfsrecherche Particuliere Diensten
Diefstal Onderzoek Alimentatie en Relatie onderzoeken
Fraude en Verduistering Vaststellen van vermeend overspel
Concurentie- en relatiebedingen Opsporing van vermiste personen
Ongeoorloofd Ziekteverzuim Opsporing van getuigen
Corruptie en Steekpenningen Traceren eigendommen
Antecedenten Onderzoek Traceren onroerende goederen
Pre-employment Onderzoek Onderzoek naar Stalking
In-employment Onderzoek Zedendelicten en Ongewenste intimiteiten
Screening Zakenpartner Sabotage –en Chantage
Opsporing van Goederen Verhaalsonderzoeken
Opsporing Bouw –en Productiemachines
Inzet Infiltrant

Mystery Guest
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw medewerkers in uw organisatie te laten toetsen op vriendelijkheid en professionaliteit zowel op de kwaliteit van de dienstverlening als producten. Aan het einde van het intern onderzoek wordt aan de hand van diens bevindingen een rapport uitgebracht en overhandigd.

Dienst verlening advocatuur
recherchebureau DaadWerkelijk verzamelt in opdracht van advocaten relevante en bruikbare gegevens en informatie. Deze gegevens en informatie kan de advocaat toepassen in een procedure.

Onze doelstelling is, objectieve waarheidsvinding om de ware toedracht van gebeurtenissen vast te stellen.