Recherchebureau DaadWerkelijk is een professioneel particulier recherchebureau, gevestigd te Zenderen.
Recherchebureau DaadWerkelijk voldoet aan alle eisen die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gesteld en is erkend in de vorm van een vergunning onder nummer POB 1492.

Wij zijn hierdoor bevoegd, in opdracht van derden en met inachtneming van de privacygedragscode die hiervoor gelden, onderzoek te verrichten, gegevens te verzamelen en te analyseren, het verrichten van opsporingen en het leveren van bewijsmateriaal.

IMG_6608De aan ons toegekende opdrachten voeren wij vakkundig, discreet en accuraat binnen de wet en regelgeving uit. Mede hierdoor kan essentieel verkregen bewijsmateriaal gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en meer draagkracht bieden.

Ons recherchebureau richt zich op de particuliere en zakelijke markt en staat voor kwalitatief en bekwaam recherche onderzoek.

Wij kunnen voor u door heel Nederland naar uiteenlopende zaken onderzoek doen.
Tevens kunnen wij deze onderzoeken ook buiten onze landsgrenzen uitvoeren.

Recherchebureau DaadWerkelijk staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 62803255

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend persoonlijk gesprek en nader worden geïnformeerd.
Twijfel niet en neem contact met ons op.

Tel: 0742665004 of 0620022013
24-uur bereikbaar,
7 dagen per week.

Particulier Onderzoeker R. F. J. Geels,

Tevens onderzoeksleider.